Zodebemester met automatische sectie schakeling

Omdat we al een bouwland bemester hebben met sectie schakeling en dit goed bevalt, is er geïnvesteerd in een Schuitemaker zodebemester met sectie schakeling. Hierdoor kan overlap geminimaliseerd worden. Het gps-rtk systeem dat op de Vervaet aanwezig is stuurt de bemester aan. Als de bemester met een element in een al bemest gedeelte komt wordt er automatisch een sectie (element) afgesloten. Zo is er dus minder overlap en kan de mest beter verdeeld worden over de percelen. Dus is onze Vervaet met gps-rtk, sectie schakeling en een NIR sensor voor het meten van de mineralen die in de mest aanwezig zijn zeer compleet uitgerust.